Κατηγορίες

Παίκτης ή αθλητής;

Λέμε ότι το μπριτζ παίζεται από 4 παίκτες και όχι από 4 αθλητές. Όπως βέβαια λέμε και παίκτης του ποδοσφαίρου και όχι αθλητής του ποδοσφαίρου, ή όπως λέμε ότι το ποδόσφαιρο παίζεται από 11 παίκτες και όχι 11 αθλητές. Τώρα, για ποιο λόγο πολλοί θέλουν να χρησιμοποιούν τον όρο αθλητής του μπριτζ, για μένα τουλάχιστον είναι ανεξήγητο. Ακόμη και οι ίδιοι, εάν ερωτηθούν από κάποιον εκτός μπριτζ, ποτέ τους δεν θα του απαντήσουν ότι είναι αθλητές του μπριτζ.

Comments are closed.