Κατηγορίες

Τα 10 δόγματα

Τα 10 δόγματα του μπριτζαδόρου. Πιστεύω ότι, αν εφαρμοστούν, εκτός από την πρόοδο που θα έχουν οι καινούριοι και οι μεσαίοι παίκτες, θα λύνονται και οι περισσότερες διαφωνίες μεταξύ των δύο συμπαικτών, δεδομένου ότι, άμα γίνεται… επίκληση κάποιου δόγματος θα παύει αμέσως η συζήτηση. Έχουν βγει μέσα από πολυετή πείρα, και λύνουν πάρα πολλά προβλήματα και στην αγορά και στο παίξιμο. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα γίνει όχι για να αποδείξει την ισχύ των δογμάτων (αλλιώς τι δόγματα θα ήταν;) αλλά για να βοηθήσει στην κατανόησή τους.